Landsmoderen og innvandring

Ble Aps planer om innvandringen lagt allerede i 1979? Da skrev i alle fall Gro Harlem Brundtland en Stortingsmelding 74 som høres ut som dagens politikk.