340 asylsøkere saksøker staten

340 asylsøkere saksøker statenEn veit snart ikke om en skal le eller gråte av alt det komiske som foregår i dette landet. Men det siste, det fikk vi i går, da vi så på Dagsrevyen. For nå skal nemlig 340 asylsøkere som for lengst har fått avslag på sine asylsøknader, og der de har trenert disse utvisningsvedtakene i årevis, gå kollektivt til sak mot den norske stat.  Som vil sende dem tilbake til sine respektive hjemland. Ja tenk det, for først lurer disse menneskene seg inn i Norge uten ID-papirer, der de lyver om det meste, og samtidig nekter de å samarbeide med politiet. Deretter må myndighetene bruke store resurser for å finne ut hvem de er. Og slikt tar tid. Dermed blir de værende i landet på ubestemt tid, og deres barn begynner på skole eller i barnehage. Mens foreldrene holdes i livet med støtte fra NAV, så vokser ungeflokken. Ja slik går det år etter år! Nei, det er ikke uvanlig at slike mennesker blir her over 10 år. Og da sier det seg sjøl at det blir vanskelig å reise tilbake til fattigdom og nød, når de har fått smaken på slaraffenlivet her i Norge. Ja, selvfølgelig, også det gode liv hos NAV, som flere og flere nordmenn nå også ønsker seg, etter hva vi har fått vite gjennom avisen de siste dagene.

Nei det er ikke vanskelig å se den ekstremt negative utviklingen som Norge nå er inne i med tanke på framtidige konsekvenser som neppe kan snus så lett. For hva kan vi egentlig gjøre? Vi kan neppe stole på politikerne heller, for det virker som de allerede har bestemt  at etter oss, ja da kommer syndefloden! Men jeg har ikke glemt Brockmanns-utvalgets rapport som kom i fjor. For det, det var dyster lesning! Der konkluderes det med at ”innvandringen til Norge IKKE er økonomisk bærekraftig”! Ja der de også avskriver muligheten av å stenge våre grenser for en ukontrollert og godt organisert innvandring av fremmede fra fattige land. Og det var altså bare den økonomiske biten! For dersom dette bare fortsetter i samme takt, der vi tar inn uskolerte og analfabeter som vi ikke har behov for, ja da vil vi samtidig rasere hele velferdsstaten! Det står det svart på kvitt for den som bare gidder å lese denne rapporten! Ja stakkars dem som har gjort seg avhengig av støtte fra det offentlige, og som håper på at NAV vil ta ansvaret for dem, en del fram i tid…

I tillegg så forsetter asyl- og flyktningeinnvandringen  som før, bortsett fra noen små tiltak innimellom, der folk med ulovlig opphold sendes ut. Men da settes himmel og jord i bevegelse med NRK og samtlige av landets aviser i alarmtilstand. Nei da er det ikke enkelt for den stakkars justisministeren, Grete Faremo som skal stå i mot presset. Dessverre ser mange ikke at denne årlige import av tusenvis av sosialklienter, hvor det også kan blande seg inn potensielle terrorister, den kan komme helt ut av kontroll. Og den som tror at denne ”industrien” lar seg stanse sånn helt uten videre, han er i beste fall svært naiv! I tillegg til dette så ser det ut som ytringsfriheten i dette landet er på vikende front, der mange mennesker ikke lenger tør si eller skrive det de ønsker i det offentlige rom. For hvem orker den sosiale skittkastingen og mobbingen som venter på dem som har mot til å synge ut om galskapen?

Vi ser allerede i dag konturene av mange minisamfunn i Norge, og hvor innbyggerne lever etter sine hjemlands kultur, religion og skikker. Slikt vil bare bre om seg jo flere de blir. fFor noe annet er vel ganske naivt å tro? Ja så lenge politikerne nekter å innrømme hva problemet er med å ha en fast og klar og entydig asylpolitikk, ja da vil bare disse problemene øke på fra år til år! Og derfor går nå asylsøkere som burde vært kastet ut for flere år siden, til rettssak mot Norge! Ja som er så absurd, at det nesten bare er til å le av!

GOD PÅSKE!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
340 asylsøkere saksøker staten, 10.0 out of 10 based on 4 ratings
 • Jeg lurer på følgende : Når ble det en menneskerettighet å få bo i Norge ?
  Frekkheten har ingen grenser.

  GOD PÅSKE TIL ALLE !

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  • Frode

    I noen tilfeller er det faktisk en menneskerettighet å bo i Norge.
   Her er link til FN’s menneskerettigheter (som er ratifisert av Norge): http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm. For eksempel artikkel 7 sier at skal utsettes for bl.a tortur. Artikkel 2 sier i første avsnitt at landene skal beskytte disse rettighetene for alle på deres territorie (også uavhengig av nasjonalitet).

   Dermed blir det en menneskerettighet for en person som oppholder seg i Norge å få bo her hvis det er fare for at de blir utsatt for tortur hvis de sendes tilbake.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
 • Pingback: 340 somaliska asylsökare stämmer norska staten « Sweden Confidential()

 • Bipedal_Primate

  Med tanke på Brochman-utvalgets konklusjon er det litt pussig at ingen kapitalister slår retrett og betaler for en opplysningskampanje eller to om begredelighetene. Hvem andre enn kommunister og venstreanarkister har vel nytte av kollaps?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  • Kapitalistene er jo de eneste som tjener på dette. Staten samler inn penger fra alle, gir dem til våre nye landsmenn, som så bruker det på mat, klær og reiser, som de selvfølgelig handler hos kapitalistene. Dessuten er jo de av de nye landsmenn som jobber en veldig billig arbeidskraft

   Når kollapsen kommer har kapitalistene penger nok til å klare seg likevel. Og, har de ekstra mye penger, vil de kunne sikre seg en hel masse på billigsalg.

   Med fare for å virke kverulerende, lurer jeg på hva venstreanarkister er. På min politiske linje er anarki så langt til høyre som man kan komme, og den rake motsetningen til kommunisme/sosialisme.

   Hvis du med det tenker på sosialister, så er det jo slik at de er godheten selv, og vet at selv om det går til helvete, så har de i alle fall vært snille mot folk som har det verre enn oss. De kan si at de i alle fall prøvde. Men, så gikk alt til helvete på grunn av rasister og høyreekstremister.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   • Fredrik Nygaard

    Venstreanarkister er, så vidt jeg skjønner, anarkister som ønsker å fjerne retten til eiendom i tillegg til å fjerne staten. Det er en logisk umulighet siden det ikke lar seg gjøre å fjerne eiendomsrett uten bruk av et maktapparat (altså en stat), men mange tidlige anarkister tenkte tydeligvis ikke såpass langt.

    De fleste anarkister i dag befinner seg på ytterste høyre, med sterk eiendomsrett, og et privat rettsapparat som overtar for statsmonopolet vi er så vant til at vi sjeldent reflekterer over at det slettes ikke er eneste måten å organisere et samfunn på.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    • HøgeNord

     Jeg hadde vært anarkist hvis jeg hadde trodd at alle mennesker er bare gode og snille, men det tror jeg altså ikke, og derfor er jeg minarkist (tilhenger av vekterstaten).

     VA:F [1.9.22_1171]
     Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
     • Fredrik Nygaard

      Den store forskjellen mellom minarki og anarki er at sikkerhet of lov er privat i et anarki. Selv leker jeg meg med tanker rundt dette i en blog jeg har nylig opprettet, og jeg vil sette stor pris på om du vil legge inn kommentarer her og der, så jeg kan fortsette å hamre ut tanker om hvordan et anarki faktisk vil se ut. Bloggen heter Fifth Empire og du finner den ved å følge denne lenken: http://5thempire.blogspot.pt/

      VA:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
      • HøgeNord

       Takk for lenken. Jeg har bare skummet gjennom overskriftene, men jeg skal lese og eventuelt kommentere artiklene dine etterhvert. Det du skriver pleier jo å være interessant, iallfall det du har skrevet her på Siste Skanse.

       Men jeg er ikke enig i å overføre voldsmakt, som jo er det politiet, rettsvesenet og forsvaret utøver, til private aktører. Det er den andre grunnnen til at jeg er minarkist.

       Jeg vil dog anbefale bloggen til anarkisten Sondre Bjellås som har interessante betrakninger angående bl.a. statistikk og det å stemme ved valg (bl.a. her og her). Minervanett skriver også at det kan være umoralsk å stemme.

       VA:F [1.9.22_1171]
       Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   • Bipedal_Primate

    Aha. Ja, da tror  jeg at jeg omsider skjønner hva du mener når du kaller velferdsstaten for et pyramidespill. Jeg hadde ikke oppfattet annet enn det med den billige arbeidskraften når det gjelder den tradisjonelle høyresidens unnvikenhet rundt den kulturelle «berikelsen», men nå falt det en brikke til på plass.

    Jeg tenker på blitzerne som venstreanarkister og etter Fredrik Nygaards definisjon. (At de i praksis opptrer som fascistiske stormtropper er en annen sak.)

    Sånn ellers så er det andre ting under andre artikler jeg ikke har svart på, men det er fordi jeg er i grubleboksen på så mangt.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   • HøgeNord

    Jeg har lyst til å komme med en tilføyning til det Bjørn skriver.

    Veletablerte bedrifter og kapitaleiere («storkapitalen») har ALLTID hatet frie markeder, for frie markeder fører til knallhard konkurranse nedenfra (stor tilsig av nye gründere). Derfor foretrekker veletablerte bedrifter og kapitaleiere «røverkapitalismen» (del 1 av 6), som
    egentlig ikke er kapitalisme, men korporativisme (blandingsøkonomi).   

    Korporativismen legger hindringer i veien for nyetablerere gjennom strenge reguleringer og høye skatter, avgifter og inflasjon. Dette kan være uoverkommelige hindringer for personer som for eksempel ikke evner å sette seg inn i kompliserte lover og reguleringer.      

    Korporativismen er en videreutvikling av føydalismens foretrukne økonomiske system, merkantilismen. Vi lever altså i et nyføydalistisk land med andre ord. En næringslivsvennlig (korporativistisk)
    politikk
    er ikke det samme som en markedsvennlig (kapitalistisk) politikk. Husk at markedet består stort sett av små og mellomstore bedrifter og forbrukere (du og jeg og alle andre). Marxistene forsøker å skremme oss med «markedskreftene», som de setter likehetstegn med
    «storkapitalen», men «storkapitalen» utgjør bare en forholdsvis liten del av det samlede markedet, men likevel den delen av markedet som får nærmest alt oppmerksomheten gjennom bl.a. media. Derfor kan det virke som markedet = «storkapitalen».   

    Det ble vel ikke i ordets rette forstand holdt slaver under føydaltiden, men det samme kan man si om dagens Norge ettersom en vanlig lønnsmottaker må bruke rundt tre firedeler av arbeidstiden til å jobbe for andre (staten). I de tidligere føydalsamfunnene måtte også leilendingene jobbe rundt tre firedeler av ukedagene for andre. Grunnen til at dagens leilendinger (vanlige lønnsmottakere) ikke lever i stor fattigdom og på sultegrensen, er den enorme teknologiske utviklingen som har funnet sted i løpet av de to siste hundre årene.   
    Siste Skanse: Nordmenns vei til trelldom   

    Jeg vil anbefale alle til å lese «Economics in one lesson» (gratis e-bok).    

    Jeg vil avslutte med et sitat av Vladimir Lenin:    
    «The way to crush the bourgeoisie is to grind them between the millstones of taxation and inflation.»     
    På norsk er «bourgeoisie» borgerskapet som tilsvarer dagens middelklasse der også dagens arbeiderklasse hører hjemme. Så vi vet hva vi har i vente.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  • HøgeNord

   Folk som blir rike, har en lei tendens til å bli mer sosialistiske av seg jo mer velstående de blir. Her kan jeg nevne bl.a. John D. Rockefeller, Henry Ford, Bill Gates, Warren Buffett, Ted Turner og George Soros som alle enten endte opp eller har endt opp som filantroper og tilhengere av velferdsstaten/stor statsmakt. Jeg vet ikke om de er klar over at jo større statsmakt, jo større hindringer legger staten i veien for nye gründere – eller om de gjør dette av ren og skjær misunnelse og for å unngå konkurranse.
   I dette programmet (del 1 av 6) forklarer en datagründer om hvorfor filantropi – om ikke er direkte galt – men at det ikke løfter fattige mennesker ut av fattigdom. (Jeg har ikke lyd på PC-en, så du får lete det opp selv.)

   At folk som blir rike, blir mer sosialistisk av seg jo rikere de blir, gjelder ikke bare individer, men også hele nasjoner. På 1800-tallet hadde de vestlige landene så og si helt frie markeder, og den økonomiske veksten var enorm, men jo rikere landene har blitt, jo mer sosialistiske har de blitt av seg. Dermed har også den økonomiske veksten uteblitt.

   I kommentarfeltet her har jeg skrevet mer om rikinger.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
 • HøgeNord

  Velferdsstater (stor statsmakt) er selv sin egen verste fiende. Jeg som motstander av velferdsstaten/stor statsmakt, burde egentlig bare holdt kjeft, lent tilbake og sett på når velferdsstaten avvikler seg selv, men jeg kan ikke la være, for denne ukontrollerte avviklingen vil bare føre til kaos, død og elendighet til slutt.

  Omfordeling (velferdsstat) vil ikke fungere selv om SAMTLIGE er idealister og omfordelingen skjer frivillig. Det ender også opp med hungersnød, død og elendighet. http://www.masterresource.org/2011/11/thanksgiving-capitalism/
  Hvor er alle kollektivene unge, idealistiske raddiser startet i Norge på 1970-tallet? Vel, sosialisme fungerer ikke, verken frivillig eller ved statlig tvang.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
 • Pingback: Somailska asylsökare stämmer norska staten - Fria Tider()

 • Martellxo

  Avslag på søknad burde medføre øyeblikkelig utkastelse. Det er noe galt med systemet at folk kan oppholde seg her i åresvis etter endelig avslag. Og her jeg holder til er det ikke lett å finne innvandrere som er i arbeid. Men det vrimler av svensker i butikker og serveringssteder. Og på byggeplassene snakkes det primert slaviske språk sammen med estisk.  Og våre nye landsmenn fra sørligere strøk – de vandrer rundt på kjøpesentrene med ungeflokken og barnevognene sine.   Mener noen har hevdet at disse også er en resurs for norsk arbeidsliv. Men det er kanskje mer lukrativt å være «naver»

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Abonner via epost

Legg inn epostadressen din her og få tilsendt oppdateringer til innboksen din!

Hjelp Bjørn med restskatten…

Donér via PayPal:


Doner BitCoins:

Doner BitCoins

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Google+

Nyeste kommentarer